Biuro Obsługi Mieszkańców - Piotrków Trybunalski - Wykaz elementów niezbędnych petycji
A A A
  • Nowa e-usługa!!! -  zamelduj się przez internet. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ
  • Złóż wniosek o dowód osobisty on-line !!!  Więcej informacji znajdziesz TUTAJ
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =

Wykaz elementów niezbędnych petycji

Dodano: czwartek, 20 sierpień 2015
DANE  PODMIOTU  WNOSZĄCEGO  PETYCJĘ
1IMIĘ I NAZWISKO
2ADRES ZAMIESZKANIA
ADRES DO KORESPONDENCJI
3ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
4OSOBA REPREZENTUJĄCA PODMIOT WNOSZĄCY PETYCJĘ
Adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej
osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję
5OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU LUB NIE WYRAŻENIU ZGODY NA UJAWNIENIE NA STRONIE INTERNETOWEJ DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ LUB PODMIOTU, W INTERESIE KTÓREGO PETYCJA JEST SKŁADANA (załącznik do petycji)
PETYCJA SKŁADANA W INTERESIE PODMIOTU TRZECIEGO - proszę podać dane dotyczące tego podmiotu:
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA
ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA
ADRES DO KORESPONDENCJI / ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
6ZGODA PODMIOTU na złożenie petycji w jego interesie (załącznik do petycji)
ADRESAT PETYCJI
PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
PRZEDMIOT PETYCJI
PODPIS osoby wnoszącej petycję lub
osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję

1 lub NAZWA podmiotu; jeżeli zaś podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, należy wskazać oznaczenie
   każdego z tych podmiotów;
2 lub SIEDZIBA podmiotu; jeżeli zaś podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać
   miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3 w przypadku, gdy petycja składana jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej
4 należy wskazać osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa
   podmiotów
;
5 załącznik do petycji „Oświadczenie podmiotu w sprawie ujawnienia danych  osobowych na stronie internetowej
   Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.”
6 załącznik do petycji "Oświadczenie podmiotu o wyrażeniu zgody na złożenie petycji w jego interesie.”