Biuro Obsługi Mieszkańców - Piotrków Trybunalski - Stanowiska ds. zawarcia związku małżeńskiego
A A A
  • W związku z dużym zainteresowaniem wyrobieniem dowodów osobistych dla dzieci w okresie wakacyjnym, Biuro Obsługi Mieszkańców zwraca się z prośbą o składanie wniosków o  dowód z miesięcznym wyprzedzeniem. Termin oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi 30 dni od momentu złożenia wniosku.
  • Likwidacja użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych - więcej informacji znajdziesz TUTAJ
  • NOWE DOWODY OSOBISTE !!! - więcej informacji znajdziesz TUTAJ
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =

Stanowiska ds. zawarcia związku małżeńskiego

Dodano: środa, 08 styczeń 2014

Stanowisko zastępcy Kierownika USC, kolejka „H”


pok.9, parter,
Pasaż K. Rudowskiego 10

Telefon

tel. (44) 732 77 08, wew. 708

CZYNNE:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 15.30,
wtorek 8.00-17.00.


Informacje dotyczące załatwianych spraw:
zawieranie małżeństw,
zmiana imion i nazwisk,
nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca,
powrót do nazwiska po rozwodzie,
wydawanie zaświadczeń z aktów stanu cywilnego,
wykonywanie orzeczeń sądowych,
inne sprawy związane z aktami stanu cywilnego.Lista realizowanych procedur ePUAP
Przyjęcie przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu alograficznego. NIE
Udostępnienie archiwalnych ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów na podstawie ustawy o archiwach państwowych. NIE
Zmiana imienia i nazwiska. NIE
Wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach. NIE
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą. NIE
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym. TAK
Wydanie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego. NIE
Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. NIE
Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa. NIE
Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. NIE
Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca. NIE
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa. NIE
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej. NIE
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie należącym do Unii Europejskiej. NIE
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego. NIE
Sprostowanie aktu stanu cywilnego. NIE
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego. NIE
Rejestracja, urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane. NIE
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego. NIE
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego w formie wyznaniowej i rejestracja małżeństwa. NIE
Zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego NIE
Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja. NIE


  Zarezerwuj termin obsługi do stanowiska


Stanowisko Kierownika USC, kolejka „I”

pok.10, parter,
Pasaż K. Rudowskiego 10

Telefon

tel. (44) 732 77 09, wew. 709

CZYNNE:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 15.30,
wtorek 8.00-17.00.

Informacje dotyczące załatwianych spraw:
zawieranie małżeństw,
wydawanie zaświadczeń do ślubów wyznaniowych,
wydawanie zaświadczeń do ślubów za granicą RP,
zmiana imion i nazwisk,
uznanie ojcostwa,
decyzje administracyjne w sprawach prostowania błędów i uzupełniania aktów stanu cywilnego,
skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Lista zrealizowanych procedur ePUAP
Przyjęcie przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu alograficznego. NIE
Udostępnienie archiwalnych ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów na podstawie ustawy o archiwach państwowych. NIE
Zmiana imienia i nazwiska. NIE
Wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach. NIE
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą. NIE
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym. NIE
Wydanie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego. NIE
Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. NIE
Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa. NIE
Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. NIE
Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca. NIE
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa. NIE
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej. NIE
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie należącym do Unii Europejskiej. NIE
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego. NIE
Sprostowanie aktu stanu cywilnego. NIE
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego. NIE
Rejestracja, urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane. NIE
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego. NIE
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego w formie wyznaniowej i rejestracja małżeństwa. NIE
Zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego NIE
Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja. NIE


  Zarezerwuj termin obsługi do stanowiska