Biuro Obsługi Mieszkańców - Piotrków Trybunalski - Stanowisko ds. podatków
A A A
  • W związku z dużym zainteresowaniem wyrobieniem dowodów osobistych dla dzieci w okresie wakacyjnym, Biuro Obsługi Mieszkańców zwraca się z prośbą o składanie wniosków o  dowód z miesięcznym wyprzedzeniem. Termin oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi 30 dni od momentu złożenia wniosku.
  • Likwidacja użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych - więcej informacji znajdziesz TUTAJ
  • NOWE DOWODY OSOBISTE !!! - więcej informacji znajdziesz TUTAJ
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =

Stanowisko ds. podatków

Dodano: wtorek, 27 grudzień 2011

Adres

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
pok. 14, parter

TELEFON/ FAX

tel. (44) 732-77-14

CZYNNE:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 15.30,
wtorek 8.00-17.00

Informacje dotyczące załatwianych spraw
Korekta podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego
Odroczenie terminu płatności/rozłożenie na raty/umorzenie podatku lub zaległości podatkowej
Zaświadczenia o dochodach z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
Zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
Zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości
Potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy
Podejmowanie postępowania podatkowego
Zmiana zakresu postępowania podatkowego

Lista realizowanych procedur ePUAP
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej NIE
Zmiana decyzji ostatecznej. NIE
Zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia ulg NIE
Zaświadczenie o dochodach z pracy w  indywidualnym gospodarstwie rolnym NIE
Wznowienie postępowania w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego. NIE
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. TAK
Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości TAK
Umorzenie wszczętego postępowania podatkowego. NIE
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne) NIE
Uchylenie kary porządkowej. NIE
Sprostowanie oczywistych omyłek w decyzji podatkowej NIE
Podjęcie postępowania podatkowego. NIE
Podatek od nieruchomości rolny lub leśny - odwołania i zażalenia. NIE
Korekta podatku od nieruchomości, rolnego lub  leśnego. NIE

Zarezerwuj termin obsługi do stanowiska