Biuro Obsługi Mieszkańców - Piotrków Trybunalski - Stanowiska Referatu Komunikacji
A A A
  • Likwidacja użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych - więcej informacji znajdziesz TUTAJ
  • NOWE DOWODY OSOBISTE !!! - więcej informacji znajdziesz TUTAJ
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =

Stanowiska Referatu Komunikacji

Dodano: wtorek, 27 grudzień 2011

Adres


Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28 (wejście B)


Telefon


kolejki do stanowisk ds. rejestracji pojazdu ("C" i "D") - tel. (44) 732 18 17; 732 18 18,

kolejki do stanowisk ds. praw jazdy ("A" i "B") - tel. (44) 732 18 13; 732 18 21,

CZYNNE:

poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00.


Stanowiska ds. rejestracji pojazdów zajmują się:
rejestracją pojazdu zakupionego w kraju (nowego i używanego),
rejestracją pojazdu sprowadzonego z zagranicy,
rejestracją pojazdu zabytkowego i unikatowego,
czasową rejestracją pojazdu na wniosek właściciela,
dokonywaniem wpisu do dowodu rejestracyjnego:
dokonywaniem wpisu do dowodu rejestracyjnego:
adnotacji o montażu instalacji gazowej,
adnotacji o ustanowieniu lub wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe,
wydawaniem:
decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych - numerów: podwozia/nadwozia/silnika,
dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję,
wydawaniem wtórnika dowodu rejestracyjnego,
tablic rejestracyjnych,
kart pojazdu,
znaków legalizacyjnych lub naklejek na szybę,
zaświadczeń potwierdzających dane pojazdu,
zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów z akt ewidencyjnych referatu komunikacji,
zezwoleń na przeprowadzenie badań technicznych pojazdów,
uprawnień dla diagnosty,
przyjmowaniem zgłoszeń sprzedaży pojazdów,
wprowadzaniem zmian we wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
czasowym wycofywaniem pojazdu z ruchu,
przekazywaniem akt kierowcy po egzaminie negatywnym do wskazanego ośrodka ruchu drogowego,
przywracaniem cofniętych uprawnień.


Stanowiska ds. prawa jazdy zajmują się:
wymianą:
starego prawa jazdy na dokument nowej generacji,
zagranicznego prawa jazdy na polskie,
wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami,
wydawaniem:
uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,
międzynarodowego prawa jazdy,
wtórnika prawa jazdy z powodu: zniszczenia, upływu terminu ważności badań lekarskich, zmiany nazwiska lub adresu, utraty dokumentu,
wydawaniem:
prawa jazdy po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi w przypadku przekroczenia 20-tu punktów karnych,
prawa jazdy przed upływem orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów/ (za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą - dotyczy osób zamieszkałych poza granicami Polski),
zwracaniem zatrzymanego prawa jazdy po zakazie prowadzenia pojazdów (bez wymiany dokumentów).