A A A
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =

Stanowiska Referatu Komunikacji

Dodano: wtorek, 27 grudzień 2011

STANOWISKA REFERATU KOMUNIKACJI

Rejestracja pojazdu

tel. (44) 732 18 17; 732 18 18, ul. Szkolna 30/38
kolejka "C" i "D"

Prawo jazdy

tel. (44) 732 18 13; 732 18 21, ul. Szkolna 30/38
kolejka "A" i "B"

Czynne poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00


Stanowiska ds. rejestracji pojazdów zajmują się:
 • rejestracją:
 • pojazdu zakupionego w kraju (nowego i używanego)
 • pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 • rejestracją pojazdu zabytkowego i unikatowego
 • czasową rejestracją pojazdu na wniosek właściciela
 • dokonywaniem wpisu do dowodu rejestracyjnego:
 • adnotacji o montażu instalacji gazowej
 • adnotacji o ustanowieniu lub wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe
 • wydawaniem:
 • decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych - numerów: podwozia/nadwozia/silnika
 • dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję
 • wydawaniem wtórnika dowodu rejestracyjnego
 • tablic rejestracyjnych
 • kart pojazdu
 • znaków legalizacyjnych lub naklejek na szybę
 • zaświadczeń potwierdzających dane pojazdu
 • zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 • zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów z akt ewidencyjnych referatu komunikacji
 • zezwoleń na przeprowadzenie badań technicznych pojazdów
 • uprawnień dla diagnosty
 • wyrejestrowaniem pojazdu
 • przyjmowaniem zgłoszeń sprzedaży pojazdów
 • wprowadzaniem zmian we wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
 • czasowym wycofywaniem pojazdu z ruchu
 • przekazywaniem akt kierowcy po egzaminie negatywnym do wskazanego ośrodka ruchu drogowego
 • przywracaniem cofniętych uprawnień

Stanowiska ds. prawa jazdy zajmują się
 • wymianą:
 • starego prawa jazdy na dokument nowej generacji
 • zagranicznego prawa jazdy na polskie
 • wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami
 • wydawaniem:
 • uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi
 • międzynarodowego prawa jazdy
 • wtórnika prawa jazdy z powodu: zniszczenia, upływu terminu ważności badań lekarskich, zmiany nazwiska lub adresu, utraty dokumentu
 • prawa jazdy po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi w przypadku przekroczenia 20-tu punktów karnych
 • prawa jazdy przed upływem orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów/ (za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą - dotyczy osób zamieszkałych poza granicami Polski)
 • zwracaniem zatrzymanego prawa jazdy po zakazie prowadzenia pojazdów (bez wymiany dokumentów)