Biuro Obsługi Mieszkańców - Piotrków Trybunalski - O biurze
A A A
  • Nowa e-usługa!!! -  zamelduj się przez internet. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ
  • Złóż wniosek o dowód osobisty on-line !!!  Więcej informacji znajdziesz TUTAJ
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =

O biurze

Dodano: piątek, 16 grudzień 2011

CEL DZIAŁALNOŚCI


Celem działania Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest świadczenie usług najwyższej jakości, tj. profesjonalna, szybka obsługa mieszkańców w przyjaznej i życzliwej atmosferze.

BOM jest podstawowym punktem konsultacyjnym dla klientów w sprawach załatwianych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, „punktem pierwszego kontaktu”, miejscem pozyskiwania informacji o obowiązujących w Urzędzie procedurach i innych informacji istotnych dla osób załatwiających sprawy urzędowe.REALIZOWANE ZADANIA  • realizacja idei jawności i przejrzystości działania administracji publicznej oraz podejmowanie działania na rzecz kształtowania i wzmacniania kultury prawnej obywateli,
  • monitorowanie i zgłaszane potrzeb klientów Urzędu i dostosowanie ofert do tych oczekiwań,
  • udzielanie wyczerpujących informacji o trybie załatwiania poszczególnych spraw, wymaganych dokumentach, terminach, opłatach i trybie odwoławczym,
  • wydawanie druków formularzy oraz pomoc w ich wypełnianiu, karty informacyjne,
  • udzielanie informacji o strukturze organizacyjnej Urzędu, zakresie działania poszczególnych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych miasta,
  • udzielanie informacji o prawie miejscowym, w tym wysokości opłat i podatków lokalnych.

NAGRODY I CERTYFIKATY BOM
Najbardziej Przyjazny Urząd Administracji Samorządowej Województwa Łódzkiego w 2004 r.

Urząd Miasta w kategorii „duże urzędy administracji publicznej” otrzymał główną nagrodę w konkursie na „Najbardziej przyjazny urząd administracji samorządowej Województwa Łódzkiego w 2004r.”. Konkurs realizowany był pod patronatem szefa Służby Cywilnej a organizatorem była Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi. Decyzję o przyznaniu nagrody piotrkowskiemu magistratowi podjęła kapituła konkursu po rekomendacji audytorów, którzy odwiedzali urzędy i kontrolowali sposób pracy oraz profesjonalność w kontaktach z klientami – mieszkańcami. Kapituła przede wszystkim wysoko oceniła sprawnie funkcjonujące Biuro Obsługi Mieszkańców wraz z systemem obsługi, zorganizowanym w oparciu o wspólną salę z systemem biletowym, gdzie załatwiane są od początku do końjca wszystkie sprawy mieszkańców. W funkcjonowaniu urzędu odczuwa się planowanie rozwoju i wizję działania na przyszłość.


Najwyższa Jakość Quality International 2010 r.Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego posiada certyfikat zarządzania jakością, zgodny z normami ISO 9001:2008 oraz 27001:2005.