A A A
  • Biuro Obsługi Mieszkańców informuje, że od poniedziałku (2.11.2015 r.) obsługa klientów w zakresie spraw meldunkowych przeniesiona zostaje do siedziby Urzędu Miasta na ul. Szkolnej 28 (wejście B). Zameldowania i wymeldowania w trybie administracyjnym pozostają w pok. 315 przy ul. Pasaż K. Rudowskiego 10.    

Wyszukaj sprawę

ePUAP
ePUAP

Urząd Stanu Cywilnego

Lp. Symbol Tytuł Publikacja
1 USC XXV Przyjęcie przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu alograficznego. 02/06/2015
2 USC XXIV Udostępnienie archiwalnych ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów na podstawie ustawy o archiwach państwowych. 02/06/2015
3 USC XXIII Zmiana imienia i nazwiska. 02/06/2015
4 USC XXII Wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach. 02/06/2015
5 USC XXI Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą. 02/06/2015
6 USC XX Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym. 02/06/2015
7 USC XIX Wydanie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego. 02/06/2015
8 USC XVIII Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. 02/06/2015
9 USC XVII Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego współnego dziecka pochodzącego z małżeństwa. 02/06/2015
10 USC XVI Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. 02/06/2015
11 USC XV Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca. 02/06/2015
12 USC XIV Oświadczenie o uznaniu ojcostwa. 02/06/2015
13 USC XIII Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub uniważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej. 02/06/2015
14 USC XII Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie należącym do Unii Europejskiej. 02/06/2015
15 USC XI Uzupełnienie aktu stanu cywilnego. 02/06/2015
16 USC X Sprostowanie aktu stanu cywilnego. 02/06/2015
17 USC IX Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego. 02/06/2015
18 USC VIII Rejestracja, urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane. 02/06/2015
19 USC VII Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego. 02/06/2015
20 USC VI Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego w formie wyznaniowej i rejestracja małżeństwa. 02/06/2015
21 USC V Zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego 02/06/2015
22 USC IV Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja. 02/06/2015
23 USC III Rejestracja zgonów. 02/06/2015
24 USC II Rejestracja urodzeń. 02/06/2015
25 USC I Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego. 02/06/2015