Biuro Obsługi Mieszkańców - Piotrków Trybunalski - Przyjęcie przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu alograficznego.
A A A
  • Informujemy, że ze względu na absencję chorobową pracowników - Stanowiska ds. Meldunkowych czynne będą do odwołania w godzinach od 8.00 do 15.30. Za utrudnienia przepraszamy.
  • Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że od 01.01.2016 r. ulegnie zmianie metoda otrzymywania kodów autoryzacyjnych dla profilu zaufanego. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Wyszukaj sprawę

ePUAP
ePUAP

Urząd Stanu Cywilnego

Lp. Symbol Tytuł Publikacja
1 USC XXV Przyjęcie przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu alograficznego. 02/06/2015
2 USC XXIV Udostępnienie materiałów archiwalnych w trybie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 02/06/2015
3 USC XXIII Zmiana imienia i nazwiska. 02/06/2015
4 USC XXII Wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach. 02/06/2015
5 USC XXI Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą. 02/06/2015
6 USC XX Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym. 02/06/2015
7 USC XIX Wydanie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego. 02/06/2015
8 USC XVIII Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. 02/06/2015
9 USC XVII Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego współnego dziecka pochodzącego z małżeństwa. 02/06/2015
10 USC XVI Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. 02/06/2015
11 USC XV Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca. 02/06/2015
12 USC XIV Oświadczenie o uznaniu ojcostwa. 02/06/2015
13 USC XIII Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub uniważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej. 02/06/2015
14 USC XII Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie należącym do Unii Europejskiej. 02/06/2015
15 USC XI Uzupełnienie aktu stanu cywilnego. 02/06/2015
16 USC X Sprostowanie aktu stanu cywilnego. 02/06/2015
17 USC IX Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego. 02/06/2015
18 USC VIII Rejestracja, urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane. 02/06/2015
19 USC VII Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego. 02/06/2015
20 USC VI Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego w formie wyznaniowej i rejestracja małżeństwa. 02/06/2015
21 USC V Zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego 02/06/2015
22 USC IV Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja. 02/06/2015
23 USC III Rejestracja zgonów. 02/06/2015
24 USC II Rejestracja urodzeń. 02/06/2015
25 USC I Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego. 02/06/2015